Verkooopsvoorwaarden Scarpo

Contact
Voor vragen over deze algemene voorwaarden, de website, het privacybeleid of andere kunt u ons contacteren:

Per email: joelle@scarpo.be
Per telefoon: +3250410009 (tussen 10u en 18u van maandag tot en met zondag)
Per brief op het volgende adres:
SCARPO bvba
Lissewegestraat 3
8370 Blankenberge
België

Ondernemingsnummer: BE 0414.109.232

De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en www.scarpo.be, integraal eigendom van SCARPO bvba (hierna "SCARPO"). Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website www.scarpo.be veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige algemene voorwaarden door de klant. SCARPO behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen.

Er is veel tijd en moeite gestoken in het presenteren, beschrijven en afbeelden van de artikelen die verkocht worden op deze website. Mocht er zich ondanks de voorzorgen dit op een correcte manier te doen, toch een fout bevinden op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

De artikelen die SCARPO verkoopt en levert aan haar klanten kunnen door productontwikkeling aan tussentijdse wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen de artikelen ten allen tijde tussentijds aangepast worden of uit het assortiment worden gehaald. Ook kunnen nieuwe artikelen aan het assortiment worden toegevoegd, voor welke deze algemene voorwaarden zullen gelden. Bestellingen die op het moment van productwijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen en producten. Een niet te leveren bestelling word geannuleerd.

 1. Prijzen
  De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze geconsulteerd worden op de website of voor de geldigheidsperiode - indien deze vermeld is. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.
 2. Verzendkosten
  Voor leveringen binnen de Benelux vragen wij een kleine bijdrage in de verzendkost van 5,95 euro. Voor andere bestemmingen, gelieve ons te contacteren voor prijsaanvraag.
 3. Registratie van uw persoonlijke gegevens
  Registratie op de SCARPO website is een voorwaarde om te kunnen bestellen. Elke klant krijgt bij registratie een persoonlijke identificatiecode en wachtwoord naar eigen keuze. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden (verzending en facturering) geregistreerd en worden op geen enkele wijze ter beschikking gesteld van derden. Het door de klant verschafte e-mailadres zullen wij nooit gebruiken voor reclamedoeleinden, tenzij de klant inschrijft op onze nieuwsbrief. De klant kan te allen tijde zijn gegevens met zijn persoonlijke identificatiecode opvragen en wijzigen.
 4. Bestelling
  De bestelling is slechts definitief wanneer deze bevestigd is door de betaling van de vermelde prijs door de koper.  SCARPO verbindt zich ertoe de bestelling te bevestigen via elektronische weg na ontvangst van betaling.
  SCARPO behoudt het recht om een bestelling te weigeren en dit zonder verantwoording.
 5. Reservaties
  Artikels die besteld zijn met ‘betaling via overschrijving’ worden max. 7 dagen gereserveerd. Eens de termijn verstreken is en de betaling is niet voltooid, moet de klant een nieuwe bestelling plaatsen om aanspraak te maken op deze artikels. Betaalde bestellingen krijgen steeds voorrang op niet-betaalde.
 6. Levering
  SCARPO verbindt zich ertoe de bestelling te leveren binnen de 5 werkdagen na ontvangst van betaling en indien alle producten voorradig zijn. In geval van uitputting (totaal, gedeeltelijk of tijdelijk) van de bestelde goederen zal SCARPO u op de hoogte stellen van de status van de bestelling. Eventuele vertragingen in de leveringen geven de koper geen recht om zijn aankoop te annuleren of de goederen te weigeren en zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van SCARPO. U bent verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen en bij eventuele beschadiging kan terugbetaling of vervanging enkel geschieden na het onmiddellijk terugsturen bij ontvangst. Bij ondertekening van de ontvangstnota verklaart u genoegen te hebben genomen met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn.
 7. Teruggave of omruiling
  Conform de wet op de verkoop op afstand hebt u het recht mee te delen dat u van de aankoop afziet, zonder een boete te moeten betalen en zonder een reden te moeten opgeven, binnen 15 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de verkoopsovereenkomst . De klant dient eerst contact op te nemen met SCARPO om melding te geven van deze teruggave. Er wordt een retournummer toegekend dat op elke correspondentie en op het terug te geven pakket moet vermeld worden. De goederen dienen vervolgens – op kosten van de klant – teruggestuurd te worden binnen de 5 werkdagen. Het aankoopbedrag wordt terugbetaald door SCARPO door middel van een tegoedbon of terugbetaling. Artikelen aangekocht tijdens koopjesperiodes komen niet in aanmerking voor het krijgen van terugbetaling. De goederen dienen in originele staat, ongebruikt en in de originele verpakking aan te komen bij SCARPO voor de klant aanspraak kan maken op terugbetaling. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, verbindt SCARPO zich ertoe het aankoopbedrag (excl. verzendkosten) terug te storten binnen de 15 dagen. De artikels dienen verstuurd te worden naar: SCARPO bvba, Lissewegestraat 3, 8370 Blankenberge, België. Er kan ook gekozen worden voor omruiling i.p.v. terugbetaling. Kosteloos in de winkel – binnen de 14 dagen na levering – of via een nieuwe verzending. In dat geval vragen wij om de reële verzendkost van de vernieuwde verzending te voldoen via overschrijving.

 8. Garantie
  De garantietermijnen en voorwaarden zijn gelijk aan die welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Voor zover toepasbaar zijn de garantietermijnen steeds vermeld bij de productomschrijving. In geval van twijfel zal de mening van de leverancier van SCARPO  bepalend zijn. Goederen met gebreken die terecht onder de garantie vallen zullen worden gerepareerd of worden vervangen door eenzelfde of gelijkwaardig product. De klant dient aandachtig de garantievoorwaarden van de producent door te nemen voor het eerste gebruik van het product.
 9. Klachten
  Klachten kunnen via e-mail worden ingediend op joelle@scarpo.be en zullen binnen de 5 werkdagen worden behandeld. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopscontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Kanton Brugge.
 10. Auteursrechten
  De compilatie van alle inhoud op deze website is het exclusieve bezit van SCARPO en beschermd door de Belgische en internationale auteursrechtwetten. Verder is alle inhoud op deze website, zoals tekst, grafiek, logo’s, pictogrammen, beelden, merknamen het bezit SCARPO of haar leveranciers en beschermd door Belgische en internationale auteursrechtwetten.